Jak otrzymać dofinansowanie na panele fotowoltaiczne?

Właściciele domów, którzy zastanawiali się nad montażem paneli fotowoltaicznych, od tego roku mogą skorzystać z dotacji rządowych z programu „Mój prąd”. Osoby fizyczne mogą liczyć na dotację nawet do 5000 zł, co w większości przypadków stanowi około połowy kosztów inwestycji.

Założenia programu

Dotacja przyznawana jest na instalacje fotowoltaiczne (nie tylko panele, ale też inwertery, okablowanie, robocizna itp.) o mocy od 2 kW do 10 kW. Dotacja nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym PIT. O dotację mogą ubiegać się osoby, które opłaciły swoje inwestycje po 23 lipca 2019 roku (dzień ogłoszenia programu „Mój prąd”). Aby ubiegać się dotację na system fotowoltaiczny, należy wypełnić odpowiedni wniosek do NFOŚiGW i złożyć go wraz z 4 załącznikami: kopią faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzone adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”, dowód zapłaty, zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, do którego przyłączona jest instalacja, oraz podpisaną klauzulę informacyjną dla wnioskodawców dotyczącą RODO. Obecnie, do 20 grudnia 2019 r., przyjmowane są wnioski w ramach I naboru. W 2020 roku zostanie ogłoszony kolejny nabór.

Wypłata dotacji

Jeśli NFOŚiGW pozytywnie rozpatrzy wniosek, a Ministerstwo Energii wyrazi zgodę na wypłatę, pieniądze przesyłane są na konto nawet w ciągu kilku dni. Dopłata nie przysługuje osobom, które rozbudowują już istniejący system fotowoltaiczny. Można ją łączyć z ulgą termomodernizacyjną, jednak nie można łączyć ze wsparciem z programu „Czyste powietrze”. Beneficjent korzystający z dofinansowania zobowiązuje się do utrzymania instalacji przez co najmniej 3 lata od wypłaty, w przeciwnym wypadku będzie musiał ją zwrócić. Na dotacje rząd przeznaczył 1 mld zł, z czego wynika, że będzie mogło skorzystać z nich około 200 000 właścicieli domów. Jeśli środki nie wyczerpią się wcześniej, program potrwa do 2024 roku. Osoby, które nie zakwalifikują się do programu „Mój prąd”, mogą szukać wsparcia finansowego w programach „Prosument 2” i „Czyste Powietrze”.

Comments are closed.