System 2,4kW w laboratorium Akademii Marynarki Wojennej

  • AMW_1
  • DSC_1402
  • DSC_1403
  • DSC_1439
  • AMW_2
  • AMW_3
  • AMW_4

We wrześniu 2014 r. zakończyliśmy montaż systemu fotowolaticznego o mocy 2,4kWp w układzie On-grid w laboratorium elektrotechniki okrętowej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. System wyposażony został w 8szt. paneli marki LG mono X NeON o mocy 300Wp/panel i sprawności 18,3%. Jest to obecnie jeden z najbardziej wydajnych paneli PV dostępnych na rynku. Wysoka wydajność modułu fotowoltaicznego przekłada się na większą moc z 1m2 powierzchni modułu. Dla porównania standardowy moduł o podobnych wymiarach produkuję ok. 250Wp mocy. Inwerter to znany model marki SMA Sunny Boy 2500TL-ST z wbudowanym modułem komunikacyjnym bluetooth. System został wyposażony w szereg czujników badających: uzyskiwaną moc systemu, poziom nasłonecznienia, temperaturę otoczenia, temperaturę modułów, prędkość wiatru. Dane te są przesyłane za pomocą protokołu bluetooth do urządzenia SMA Sunny Webbox oddalonego o 2 piętra budynku, który z kolei zsotał podłączony do sieci internetowej. Wszystkie dane zapisywane są na serwerze producenta SMA, a wizualizację oraz możliwość zapisu danych w pliku .csv zapewnia portal: www.sunnyportal.com. Dodakto nad wejściem do laboratorium został zamontowany duży wyświetlacz LCD prezentujący w formie prezentacji aktualne dane osiągane przez system. Na życzenie Klienta prezentację przetłumaczono na język polski. Uczelnia postanoiwła udostępnić informację na temat osiąganej mocy z systemu PV na swoich stronach internetowych:

http://www.wme.amw.gdynia.pl/ieiao/dzialalnosc-badawcza/panele