Instalacja 12,5 kW

W sierpniu 2014r. nasza firma wykonała instalację o mocy 12,5kWp na dachu Pensjonatu Krystyna w Rewie. Dach budynku jest nakierowany na dwie strony świata: zachód i wschód. Instalację podzielono na dwie części: 8,84kWp – połać zachodnia i 3,64kWp – połać wschodnia. Zastosowano panele norweskiej marki REC o mocy 260Wp w technologii polikrystalicznej. Panele te charakteryzują się bardzo dobrymi współczynnikami temperaturowymi, co oznacza że ich wydajność spada w mniejszym stopniu wraz ze zmianą warunków pogodowych w stosunku do tańszych paneli fotowoltaicznych. Między innym dzięki temu, panele marki REC wygrywają w testach na największy uzysk produkcji w skali roku w naszych (polskich) szerokościach geograficznych. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w tym przypadku wykorzystywana jest na potrzeby budynku. Ponieważ budynek pensjonatu swoją działalność prowadzi w ciągu całej doby, zadecydowano o rozmieszczeniu części paneli słonecznych na stronie wschodniej oraz większej części na stronie zachodniej (wzrost zapotrzebowania na energię w okolicach popołudnia i wieczora). Jako inwerter zastosowano inwerter niemieckiej marki KACO Powador 12,0TL3, który charakteryzuje się dwoma MPP Trackerami, co daje możliwość podłączania paneli podzielonych na dwie sekcje o różnym kierunku nachylenia (wschodnia i zachodnia). Inwerter posiada szeroki zakres mocy wejściowej na jedno wejście MPPT.

Jako ciekawostkę należy zaznaczyć, że system fotowoltaiczny współpracuje z systemem grzewczym budynku. W zakresie prac naszej firmy była również przebudowa kotłowni, dostawa i montaż zasobnika wody 400l z system grzałek elektrycznych o mocy 12kW oraz jego integracja z piecem grzewczym i istniejącym zasobnikiem do c.o. i c.w.u. Jako sterowanie zastosowano specjalny zestaw sterowników odbierających nadprodukcję energii z paneli słonecznych i przekazujących ją na grzałki w zasobniku wody. W ten sposób budynek klienta w ciągu dnia zasilany jest energią słoneczną, a jeżeli występuje jej nadmiar w stosunku do aktualnego poboru, system PV ogrzewa wodę i tym samym zmniejsza rachunki nie tylko za prąd ale i za gaz.

Warto zaznaczyć, że nasza firma podjęła się kompleksowej obsługi Klienta poprzez wykonanie projektu instalacji, uzyskanie dotacji (przygotowanie dokumentacji), dostawę i montaż urządzeń, a także zgłoszenie instalacji w Zakładzie Energetycznym.

Comments are closed.