Prezes i udziałowiec kilkudziesięciu spółek, w tym kilku o bardzo silnej pozycji na rynku. Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budownictwa oraz Politechniki Hanzehogeschol Groningen w Holandii. Doświadczenie nabywał jako project manager w międzynarodowych firmach z branży budowlanej. Od 2001 roku związany z działalnością konsultingową w Grupie EDORADCA. Ekspert w zakresie dotacji unijnych, inwestycji kapitałowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz odnawialnych źródeł energii. Aktywnie uczestniczył we przedakcesyjnych i poakcesyjnych programach pomocowych dla przedsiębiorstw tj. PHARE, SAPARD, SPO-WKP, SPO-ROL, EFS, RPO, POIG oraz POIŚ. Przez 10 lat zrealizował setki projektów doradczych na rzecz krajowych i zagranicznych kontrahentów. W branży energii odnawialnych realizuje obecnie inwestycje m.in. w duże instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i biogazowe. Od 2013r. udziałowiec w spółce Fotoogniwa Polska oraz Prezes Zarządu spółki.