Program Prosument i inne dotacje

Prosument

W 2014r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program “Prosument” - linie dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla tak zwanych Prosumentów, czyli osób jednocześnie produkujących i konsumujących energię. Program Prosument ma dać możliwość osobom prywatnym oraz wspólnotom i spółdzielnią mieszkaniowym sfinansowania zakupu i montażu zarówno źródeł energii elektrycznej jak i cieplnej poprzez udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek z częściowym jej umorzeniem (do 40%). Oprocentowanie ma wynosić ok. 1% w skali roku, natomiast okres kredytowania do 15 lat (nawet na 100% inwestycji). Umorzenie ma zależeć od rodzaju instalacji i w 2015r. wynosi 40% dla mikroźródeł energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe) i 20% dla mikroźródeł energii cieplnej (pompy ciepła, kolektory grzewcze), przy czym możliwość sfinansowania i dotacji źródeł energii cieplnej istnieje tylko przy jednoczesnym zamontowaniu źródła energii elektrycznej współpracującego z tym źródłem (np. pompa ciepła w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi). W kolejnych latach 2016 i 2017 dotacje mają być zmniejszane do 30% i 15% wartości inwestycji, aby po 2017r. całkowicie zniknąć z oferty programu Prosument. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wyznaczył trzy drogi udzielania pożyczek z dotacją i są to: Gminy, które w imieniu zainteresowanych mieszkańców wystąpią z bezpośrednim wnioskiem do NFOŚiGW o udzielenie dotacji, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz wybrany w drodze przetargu bank (jest nim Bank Ochrony Środowiska – BOŚ). Z naszych informacji wynika, że niewiele gmin w kraju wystąpiło lub planuje wystąpić z wnioskami do NFOŚiGW-a. W przypadku WFOŚiGW natomiast oferta różni się w zależności od województwa i najczęściej wnioski mogą składać tylko wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.Przy czym warto zaznaczyć, że część z WFOŚiGW zapowiedziało, iż w przypadku małego zainteresowania programem przez wspólnoty/spółdzielnie, oferta zostanie poszerzona o osoby prywatne. W najbliższym czasie pożyczka z dotacją udzielana będzie także przez BOŚ bank na terenie całego kraju, jednak dokładną ofertę banku poznamy wkrótce. Nasza firma zajmuje się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i wniosków koniecznych do otrzymania dotacji w programie Prosument.

nfosigw

WFOSiGWbos

 

 

 

 

 

 

 

Inne dotacje

 

Nasza firma posiada doświadczenie w pozyskiwaniu Klientom dotacji również z innych źródeł na zakup Odnawialnych Źródeł Energii niż wyżej wymieniony NFOŚiGW. W najbliższych latach pojawi się dużo możliwości dotacji unijnych udzielanych np. przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (dotacje dla rolników na terenach wiejskich), programy w ramach programów RPO udzielanych np. przez Agencję Rozwoju Pomorze (dla firm i instytucji), czy inne instytucje współpracujące z Urzędami Marszałkowskimi. W naszej historii obsługiwaliśmy Klientów, którzy otrzymali dotacje od 40% do 80% kwoty netto inwestycji. Jeżeli szukasz dofinansowania na zakup OZE np. do firmy lub gospodarstwa rolnego, skontaktuj się z nami. Obsłużymy Cię kompleksowo zarówno od strony formalnej (przygotowania i rozliczenia wniosku), jak i zaprojektowania, wykonania i zgłoszenia w ZE instalacji fotowoltaicznej lub małej elektrowni wiatrowej. Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami już dziś!

Kolumna-3-ARiMR ue