Ekologia

Czy wiesz, że…

drzewo
Jakość powietrza w Polsce jest najgorsza w całej Unii Europejskiej

Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. W wielu miastach stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji – pyłu PM10 i benzo(a)pirenu – wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Mimo że miasta wydawały olbrzymie sumy na walkę z zanieczyszczeniami powietrza, jego jakość poprawiła się tylko nieznacznie. W konsekwencji Polska za niedotrzymanie standardów jakości powietrza określonych w unijnej dyrektywie może otrzymać nawet 4 mld zł kary – czytamy w komunikacie Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2014 r.

 

Przeciętne gospodarstwo domowe emituje do atmosfery średnio ok. 3 ton gazów i pyłów w ciągu roku

Przeciętne gospodarstwo domowe zużywające ok. 8kWh/dziennie energii ze źródeł konwencjonalnych przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery różnego rodzaju gazami cieplarnianymi na poziomie ok. 3 ton rocznie. W szczególności są to:

CO2:   2192 – 3652 kg
SO2:   14,69 – 23,5 kg
NO2:   8,81 – 17,62 kg
Popioły i żużle:   109,0 – 192,92 kg
Pyły:   1,17 – 26,43 kg

Pomyśl ile ton szkodliwych gazów i pyłów wyemitujesz do atmosfery wraz z rodziną w ciągu całego swojego życia, a ile wyemituje miasto, w którym żyjesz? Liczby mogą przerażać.

 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW zredukuje emisję gazów i pyłów do atmosfery o 75 ton w ciągu 25 lat pracydom_z_pv

Idealnym rozwiązaniem na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery byłaby instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na każdym budynku mieszkalnym. Zakładając realny uzysk energii w naszym kraju z systemu fotowoltaicznego o mocy 3,0 kWp na poziomie 3000kWh/rok uzyskamy średnią produkcję dzienną ponad 8kWh/dzień. Co za tym idzie jesteśmy w stanie zmniejszyć emisję gazów do atmosfery o 3 tony w skali roku, a w ciągu 25 lat pracy systemu nawet o 75 ton!

 

3,3 x 6,0m – taką powierzchnie dachu zajmuje instalacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,0 kW

Panele słoneczne nie wymagają olbrzymich powierzchni. Wystarczy ok. 20m2 wolnej połaci dachowej, aby móc zainstalować własną, przydomową elektrownię słoneczną o mocy 3,0 kWp (12 paneli PV o mocy 250Wp). Pamiętaj jednak, że przestrzeń ta powinna być niezacieniowana oraz odpowiednio zorientowana (najlepiej na południe). Ty również możesz przyczynić się do poprawy stanu atmosfery i zapewnić lepsze życie przyszłym pokoleniom w mniej skażonym środowisku!

 

Ekologicznie znaczy też ekonomicznie

Stosując ekologiczne systemy zasilania w swoim budynku przyczyniasz się nie tylko do poprawy środowiska naturalnego. To również mniejsze rachunki za energię przez długie lata, większe bezpieczeństwo zasilania i wzrost wartość Twojej nieruchomości, a przy okazji stajesz się modny bo… jesteś EKO!

 

Bądź EKO!